Tussentijdse informatie aan de buitengebieden van de 11 gemeenten

Informatie glasvezel

Op 22 juni hebben elf gemeenten, CIF en de stichting Breedband Noord-Veluwe het convenant voor de aanleg van glasvezel op de Veluwe ondertekend. De eerste stappen om tot realisatie over te gaan kunnen nu worden gezet! De voorbereidingen daarvoor zullen in de komende weken worden opgepakt. Hieronder hebben we de belangrijkste stappen op een rijtje gezet.

  1. Per gemeente zullen er nog enkele details geregeld moeten worden. Mogelijk zal er ook nog een aanvullend bestuursbesluit genomen moeten worden. In de komende weken kan dit zijn beslag vinden.
  2. Vanuit CIF wordt een planning van de werkzaamheden opgesteld. Het gebied wordt in deelgebieden van ongeveer 3000 potentiele aansluitingen opgedeeld. CIF wil daarbij ‘met het licht mee’ werken, dat wil zeggen vanuit een gebied waar al (licht-)signaal betrokken kan worden vanuit het netwerk van CIF. Mogelijk wordt er vanuit verschillende richtingen gewerkt. Na de aanbesteding kan meer duidelijkheid worden gegeven. Verwacht wordt dat dit na de vakanties snel het geval zal zijn.
  3. Per deelgebied moet een ontwerp voor het netwerk worden gemaakt: waar komen de kabels en kasten, waar moeten wegen, spoorlijnen en watergangen worden gepasseerd. 96% kan gebruik maken van de standaardoplossing, dat wil zeggen dat zij naast een glasvezelabonnement, een vastrechtvergoeding van € 9,95 per maand betalen. 4% van de woningen en bedrijven ontvangt een maatwerkoplossing, omdat zij zodanig zijn gelegen dat een eenmalige bijdrage noodzakelijk is.
  4. Belangrijke randvoorwaarde voor de aanleg is, dat per deelgebied minstens 50% van de woningen en bedrijven deelneemt. Dit vraagt om een goede organisatie! Per deelgebied zal een campagne worden gestart, met voorlichtingsmateriaal, plaatselijke bijeenkomsten, de inzet van plaatselijke ambassadeurs, etc. Als de belangstelling groter dan 50% is, zal de aannemer overgaan tot aanleg in het betreffende gebied. Inwoners van de elf gemeenten die de aanleg van glasvezel heel belangrijk vinden en belangstelling hebben om ambassadeur te worden, worden gevraagd zich aan te melden. Aanmelden kan bij de Stichting Breedband Noord Veluwe via info@breedbandnv.nl

 

De eerste concrete stappen zullen dus kort na de zomervakanties gezet worden. In het najaar zal de eerste vraagbundeling plaatsvinden. Uiteraard wordt u hierover nog verder geïnformeerd. Als de 50% wordt gehaald kan in het eerste deelgebied eind 2016 de schop in de grond.