Tel.: +31 650961325 - Mail: info@breedbandnv.nl

Ontwikkelingen op provinciaal niveau.

Project Description

Voordat over gegaan kon worden tot de uitvoering van de pilots werden de
plannen doorkruist door de ontwikkelingen in de Achterhoek. Door het
oprichten van een provinciaal breedbandbedrijf die gefinancierd zou worden
door de overheid met langlopende leningen en een lage rente, ontstond een
businessmodel dat op dat moment aantrekkelijker was dan de bekende
modellen. Een reden voor onze stichting en voor onze opdrachtgevers om het
“roer om te gooien” en voor te sorteren om zo snel mogelijk in het Achterhoeksmodel
te kunnen instappen. Omdat ons project niet voldeed aan de gewenste
schaalgrootte voor het Achterhoeks model hebben wij contact gezocht met
gemeenten die aan ons gebied grenzen. In de gemeenten Epe, Voorst en
Brummen denken wij partners gevonden te hebben voor een voldoende
schaalgrootte.

Inmiddels blijkt de regelgeving vanuit Brussel voor staatssteun weerbarstiger te
zijn dan vooraf was ingeschat. Dit heeft tot gevolg dat er in ieder geval
vertraging is opgetreden in de realisatie van het Achterhoeks model en dat er
onzekerheid bestaat of deze constructie binnen de regels van geoorloofde
staatssteun kan passen. De vertraging zal langer dan een jaar duren.

Lees hier alles over in onze nieuwsbrief (oktober 2015)

Project Details

  • Date 2016/02/22
  • Tags
Back to Top